Министър Ненков посети специализирана болница за активно лечение

Първокласни услуги на ниски цени!

Работим с лекарите от най-добрите наши и много чуждестранни болници.
Повече

Придружаване при лечение и изследване

Ние можем да помогнем като организираме транспорта на пациента.
Повече

Организация на пътуването

Цялостна организация на пътуването и престоя.

Повече

Правила и условия за ползване

Условия на сътрудничество между Адапта Консулт ЕООД и пациента.
Повече

Министър Ненков посети специализирана болница за активно лечение

д-р Мирослав НенковПроектът за разширяване на лъчетерапевтичния комплекс в СБАЛО е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проекта в Онкологията възлиза на 20 913 421, 57 лв., от които: БФП от ЕФРР – 17 489 147, 88 лв., и национално съфинансиране в размер на 3 086 320, 21 лв. - в  т.ч. 337 953, 48 лв. собствен принос на МЗ. 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Освен напредъка и проблематичните звена по отношение реализацията на проекта в СБАЛО, министър Ненков, д-р Васев и директорът на лечебното заведение д-р Валентин Ангелов обсъдиха финансовото състояние и мениджмънта на ЛЗ.